top of page

KIND ZONDER

UITKNOP

Commissioned by Frederike Luijten

Bookdesign

Frederike schreef:

Kind zonder uitknop is een experimentele poëzie bundel over ADHD. In deze bundel gaan vormgeving en inhoud hand in hand. Tijdens het lezen van het boek moet de lezer worden gedwarsboomd, afgeleid, bevooroordeeld. Het boek is een weergave van mijn mentale toestand, maar ook van iets fysieks door de zeefdrukken die over het boek heen zijn gedrukt. Daarom was het belangrijk om een vormgever te vinden die precies snapte wat ik wilde, door enorme chaos te durven creëren en op andere plekken juist ruimte te kunnen vrijhouden. In het boek kind zonder uitknop lees je mijn eigen beleving, en die gaat door deze vorm niet alleen in je hoofd maar ook in je vingertoppen zitten. 

Frederike wrote:

Kind zonder uitknop is an experimental poetry bundle about ADHD. In this bundle design and content merge together. While reading this book the reader needs to be thwarted, distracted, biased. The book is a representation of my mental state, but also of something physical through the silkscreen printed over the book. That is why it was important to find a designer who understood exactly what I wanted, by daring to create enormous chaos and to be able to keep space in other places. In the book kind zonder uitknop you will read my own experience, and because of the form, it doesn’t only get into your head but also in your fingers.

WhatsApp Image 2020-07-15 at 21.11.18 (1
bottom of page